l'immensita

UGC Aarschot

Rome, jaren‘70.Clara en Felice zijn net verhuisd naar een nieuw appartement.Hunhuwelijk is voorbij: ze houden niet meer van elkaar, maar kunnen niet uit elkaargaan.Clara isergexcentriek en lijktstilaan in te storten. Alleen hun kinderen houden zebij elkaar.Adriana, de oudste, is nettwaalfgeworden enmerkt de groeiende spanningenop tussen haar ouders.Adriana verwerpt haar naam en identiteit en wil iedereen ervanovertuigen dat ze een jongen is.Haar koppigheid brengt hetreedsbroze gezinsevenwichtop een breekpunt.Een schitterende film over een disfunctioneelgezin waarin iedereenzoekt naar bevrijding.Geweldigeen spectaculaire choreografieënworden gecombineerdmet een heerlijke soundtrack.Penélope Cruzblinkt uit, zoalssteeds.


97 minuten 


immensita


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.