Annie Colère

UGC Aarschot

Februari 1974.Annie,werkendemoeder van twee, is opnieuw zwanger. Dezezwangerschap is niet gepland en zekomt terecht bij het ondergrondseMLAC, deBeweging voor de Vrijheid van Abortus en Anticonceptie. De organisatie biedtpraktischehulp aan vrouwen enverspreidtkennis en informatieover abortus.Na de abortus meldtAnnie zich aan om als vrijwilligster mee te werken in de beweging en ontdekt ze nieuwegevoelens.Een aangrijpend abortusdrama gedrevendoor vrouwelijke solidariteit, helderen hoopgevend van toon. Decors en kostuum geven de jaren‘70 perfect weer en erwordt hartelijk geacteerd.


Frankrijk, 120 minuten


Annie colère


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.