collectie

Net als de stad Aarschot heeft het Stedelijk Museum een rijk verleden. Het bestaat sinds 7 mei 1939. Ettelijke Aarschottenaren waren betrokken bij de uitbouw van het museum. Het is gehuisvest op de Gasthuissite. Het museum verzamelde inmiddels een erg rijke collectie.

Dit is geen museum met enkel vitrines, verschillende voorwerpen zijn er "in scène" gezet met beeld en geluid. Je stapt in een tafereel uit de Eerste Wereldoorlog, je hoort marktzanger Rik Viool aan het woord, kinderen kunnen ‘echt’ de Demer afvaren, in een reuzengroot aquarium zie je alle vissoorten die nu in de Demer voorkomen… Stoffig? Allesbehalve!

In het Stedelijk Museum Aarschot wordt het verleden van Groot-Aarschot en de bewoners zichtbaar. Elk thema, elk voorwerp verwijst ernaar, elk op zijn eigen manier. Het is goed dat nieuwe generaties weten wat zich hier vroeger afspeelde. En meer concreet wat hun eigen ouders en grootouders hier hebben meegemaakt.

Het museum toont een collectie vanaf de prehistorie tot ruwweg een 50-tal jaar geleden. Natuurlijk komt niet iedere periode even ruim aan bod. Het museum concentreert zich op bepaalde periodes. Binnen deze periodes kiezen we voor specifieke thema’s die voor  Aarschot van belang zijn.

Een gedeelte van onze collectie kan je online bezichtigen op de website van Erfgoedplus.

Aarschotse Bruine expo

In het Stedelijk Museum kan je kennis maken met de evolutie van het bier drinken in Aarschot. Als ideale afsluiter van je bezoek aan de tentoonstelling kan je in 't Bruine Café zelf een aantal oude caféspelen beoefenen zoals sjoelbak, tonspel, tafelkegelspel, kegeldraaitolspel, tafelvoetbal…

Aarschotse Bruine expo

De Marktzanger

In het museum ontmoet je Rik Viool en de familie Van Gestel, ze nemen je mee terug in de tijd. Liedjeszangers vormden een attractie op de markt. Voor veel mensen waren zij de enige manier om aan informatie te komen.

Huisnijverheden

In het midden van de 19de eeuw telde Aarschot nog geen 4.500 inwoners. Het was een provinciestadje in de verarmde regio Zuiderkempen-Hageland. Landarbeid en huisnijverheid vormden een belangrijke bron van inkomsten. In het museum zie je hoe men vroeger in het Hageland leefde. Er wordt veel aandacht besteed aan de typische huisnijverheden. Zo beschikt het museum onder meer over een bijna complete collectie schoenmakerij, klompenmakerij en messenmakerij.

Aarschot vervulde rond de eeuwwisseling een centrumfunctie voor de schoen- en de messenmakerij. Aarschot telde toen verscheidene kleine drukkerijen: familiale bedrijfjes die van vader op zoon overgingen. Ze verzorgden het plaatselijke gelegenheidsdrukwerk, drukten doodsprentjes en reclamefolders. Al in de 19de eeuw verschenen lokale weekbladen. Zij verspreidden het nieuws tot in de omliggende dorpen.

Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef de stad befaamd om haar ambachtelijke producten. 

Religie

Aarschot kent een rijk religieus verleden met vele kloosterorden, een begijnhof en kerken. Ook op dit thema wordt ingezoomd in het museum. Je ziet onder andere het altaar van de Zeven Weeën. In het midden van de 19de eeuw werd die afgebroken bij de aanleg van de Stationsstraat.

Arthur Meulemans en Ernest Vanden Panhuysen

Je hoort werk van Arthur Meulemans (1884-1966) en je ziet zijn piano. Het werk van deze Aarschotse toondichter is veelzijdig en omvat veel genres. Zijn opera’s maakten hem tot ver buiten de grenzen bekend.

Ernest Vanden Panhuysen (1874-1929) schilderde vooral portretten en dieren. Een groot deel van zijn carrière woonde hij in Aarschot. Zijn werk is meermaals bekroond.

Oorlog en Vernietiging

Aarschot is herhaaldelijk getroffen door oorlogsgeweld. Vooral de pijnlijke herinneringen aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog blijven leven in vele Aarschotse families. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werden ongeveer 171 Aarschottenaren gefusilleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de stad zwaar te lijden onder de Duitse en geallieerde bombardementen. Enkele historische gebouwen verdwenen voor altijd uit het stadsbeeld.

Aarschot, een kloppend hart langs de Demer

De bovenverdieping is grotendeels aan de Demer gewijd. Dat sluit aan bij de toeristische profilering van Aarschot als stad langs de Demer en bij de restauratie van de Aarschotse ’s Hertogenmolens op de Demer.

De Demer was voor Aarschot steeds van groot belang. Het museum brengt dan ook een ‘ode aan de rivier’ waarbij verschillende aspecten worden belicht. Aarschot ontstond en groeide langs deze rivier. De Demer zorgde voor verdediging, voor voedsel, voor waterenergie en voor transportmogelijkheden. Tot de aanleg van de spoorweg Hasselt-Leuven in 1865 was de Demer van groot economisch belang. Ze was een van de belangrijkste verkeerswegen voor het Hageland en de Zuiderkempen.

Nu speelt de Demer een andere rol: het is er aangenaam toeven voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Het museum laat je opnieuw kennismaken met de Demer. Met oude zichten, oude kaarten, de volledige loop van de rivier… Het museum belicht niet enkel het economisch belang van de Demer. Ook de flora en fauna van de Demervallei komen aan bod en ontdek het leven langs deze waterloop. Vaar met een virtuele boot langs de Demerboorden of ga op zoek naar de vissen in het reuzengroot Demeraquarium.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.