Philip Van Dyck - een stukske poëet

Ode aan "Van Dyck"

Theaterzaal Tickets
BASISPRIJS: € 15

't Is 't schoonste niet van mijn historie 

Alhoewel hij naar eigen zeggen geen letters had gegeten dan op de school waar de kinderen gaan en alhoewel hij de zang niet had geleerd in ‘t groot of klein conservatoire, toch liet kroegzanger Philip van Dyck een indrukwekkend repertoire na. In zijn korte leven (1849-1898) beschreef hij in meerdere liedjes zijn geboortedorp Langdorp, maar ook aan zijn latere woonplaats Aarschot wijdde hij vele teksten. De jaarlijkse kermissen waren wellicht topdagen in zijn carrière, waar telkens naar uitgekeken werd. De talloze eigenschappen en de geneeskracht van de wonderbaarlijke Aarschotse bruine kende hij als kroegzanger als geen ander. Maar niet alleen de zonnige kanten van het bestaan kwamen aan bod, er was ook veel ellende waar kwakzalvers als dokter Sequah probeerden munt uit te slaan. Hij verbaasde zich over bepaalde nieuwigheden en ergerde zich aan andere. En het zo geroemde gerstenat heeft waarschijnlijk ook een verkorting van zijn eigen leven betekend. Waar de brouwer komt, kan de bakker niet komen.! Maar dit zijn speculaties, want over zijn leven is in feite amper iets bekend. En al was - naar eigen zeggen, - zijn historie niet zo mooi, zijn teksten des te meer. 

Mogen we hem de Aarschotse Bob Dylan noemen, lang voor de echte geboren werd? 

 

Expo Philip Van Dyck “een stukske poëet” - 
Studenten van de 4de graad en initiatie atelier van HABK Aarschot schetsen aan de hand van verschillende kunstvormen deze mysterieuze persoon. Te bezoeken in de exporuimte van CC Het Gasthuis 

 


Een bloemlezing uit het repertoire van deze vergeten kunstenaar wordt u gebracht door: 
Kirri Valvekens, Jan Staes, Wilfried Lemmens, Richard Van Der Staey,  Sven De Jongh, Francis Van Den Bosch,  Rudy Windelinckx, Eddy Vanhove, Désiré Van Roy, Ludo Dierckx, Erik Verstrepen, Guido Van den Broeck, Christa Goethuys en Eddy Dehond 

Vicky & the GG’s: Vicky Smets, Guy Tielemans, Gerrit Beylemans en Kris Vleminckx 

Westelfolk: Werner Alix, Peter De Jonghe, Wilem Van Dyck en Erik Van Dyck. 

Koninklijke Fanfare De Demervallei Langdorp. 

Tekst en regie: Erik Verstrepen en Guido Van den Broeck 
Idee/concept: Heemkundige kring olv van Christa Goethuys en Eddy Dehond 
    
De opbrengst van deze ode aan Van Dyck zal gaan naar twee goede doelen: Kommaraf vzw en Children’s Hope 
 


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.